18. Stavba a funkce trávicí soustavy člověka

Je tvořena dutinou ústní, hltanem, žaludkem, tenkým střevem, tlustým střevem, esovitou kličkou a konečníkem. Do dutiny trávicího ústrojí přitékají trávicí šťávy, produkované jednak drobnými žlázkami v sítnici, jednak velkými trávícími žlázami a vývody. Souhrn jednotlivých orgánů je řízen nervově (autonomní nervstvo) a látkově (hormony).

Dutina ústní (lícní svaly, zuby, jazyk)

Hlavní funkce:

Příjem potravy, její hrubé mechanické zpracování, promísení se slinami.

Kousání a žvýkání se uskutečňuje pomocí žvýkacích svalů. Sousto je ukousnuto řezáky a rozmělněno mezi třenovými zuby a stoličkami. Při žvýkání se sousto smísí se slinami.

Sliny - jsou vyměšovány třemi páry velkých slinných žláz - příušní, podjazykovou, a podčelistní. Navlhčují a změkčují potravu, usnadňují žvýkání, pomáhají při polykání. Zahajují trávení škrobu, neboť obsahuje enzym amylázu (ptyalin) - štěpí škroby a cukry. Rozžvýkání sousta (5 g), tekutiny (5 ml) se polykáním dopravuje z ústní dutiny do hltanu, jícnu a žaludku.

Žaludek - svalový vak, 1 - 2 litry obsahu

Hlavní funkce:

Shromáždění přijaté potravy. Ta je promíchána se žaludeční šťávou, vzniká trávenina, která je ze žaludku postupně vypuzována do dvanácterníku.

Žaludeční šťáva

Produkována sliznicí, která je na vnitřní straně žaludku. Je to čitá, kyselá tekutina (HCl). Sliznice je chráněna hlenem - mucinem.

Choroby:

Význam HCl

Tenké střevo - délka 4 - 5 m, průměr 3,5 cm

Jeho sliznice tvoří četné řasy a je hustě poseta jemnými výběžky - KLKY. První část dvanácterník - ústí do něj slinivka břišní a játra.

Slinivka břišní

Játra

Probíhá v nich veškerý metabolismus organismu, produkují žluč - odváděna do jaterníku žlučovodem do žlučníku. Žluč obsahuje bilirubin, minerální látky, soli žlučových kyselin, důležité pro funkci žluči = emulgace tuků (aby se lipázy mohly štěpit). Žluč neštěpí, pouze emulguje tuky. Hořká tekutina.

Onemocnění

Tlusté střevo - 1,5 m dlouhé, 5 - 7 cm široké

Jeho sliznice nemá klky. Dochází zde ke vstřebávání vody, minerálních látek, vitamínů. Důležitá je činnost bakterií (kvasné, hnilobné) - rozkládají celulózu na vlákninu (rychlejší posun zbytků). Např. laltofacilus (zajišťuje kvalitu sliznice, ničen antibiotiky)

Přeměna látek a energií v lidském těle

Veškeré životní projevy lidských organismů mají chemický podklad, tj. přeměnu látek a energií. Lidský organismus získává energii v podobě složitých chemických sloučenin, které se v těle přeměňují. Každá chemická reakce je provázena změnou energie. Proto je přeměna látek - metabolismus - spjata s přeměnou energie.

Katabolismus - štěpení složitých látek na jednoduché, účast O2. Energie se uvolňuje.

Anabolismus - z jednoduchých látek vznikají složitější. Energie se spotřebovává.

Přeměna látek

  1. Z jednoduchých vstřebaných látek se vytvářejí látky těla vlastní = stavební součásti buněk a tkání (např. růst), dále vznikají látky (enzymy, hormony, krevní barvivo, plazmatické bílkoviny apod.) Vždy se spotřebovává energie.
  2. Při štěpení složitějších látek na jednoduché se uvolňuje energie (umožňuje veškeré životní děje).
  3. Některé látky jsou ukládány v organismu do zásoby - tuky a sacharidy (živočišný škrob - glykogen).

Řízení metabolismu - nervově, látkově

Přeměnu látek zvyšuje svalová práce, požití potravy, snižuje hladovění.

Přeměna cukrů - nejbohatší zdroj energie.

Jednoduché cukry - krev (obsahuje glukózu - světlá hladina glukózy zajišťuje inzulín)

Zužitkování = energetická využití

Není-li glukóza využita - tuková tkáň

- játra (glykogen) vzniká z aminokyselin

Přeměna tuků

Tuky - cévy - játra (glycerol, mastné kyseliny) - tuk - krev - nejvydatnější zdroj energie.

Přeměna bílkovin

Nejsou zdrojem energie, ale stavební látky. Játra - plazmatické bílkoviny, důležité pro osmotickou hodnotu krve umožňují tvorbu tkáňového moku).

Játra

Význam

Metabolismu , koncentrace vitamínů (B12 - krvetvorba, nukleární kyseliny), koncentrace důležitých látek (feritin - koncentruje železo), zneškodňování toxických látek (alkoholy, léky), tvorba močoviny, udržování teploty (játra - nejvyšší teplota 40 ° C).

Jaterní tepna

Jaterní žíla

Potřeba výživy

Nejkvalitnější ovoce - rajčata

Protizánětlivé látky - pomeranč

Utlumující látky - vitamíny - jablko

Složení potravy - bílkoviny, tuky, cukry, nezbytné i aminokyseliny (organismus si je nedovede sám vytvořit)

Hypovitaminóza - snížený přívod vitamínů

Avitaminóza - nedostatek vitamínů

Hypervitaminóza - nadbytek vitamínů

Antivitamíny - zabraňují využití v organismu

Hladovění

Nepřijímá potravu, energie ze zásob - ubývá hmotnosti, až smrt. Zdrojem energie tuky a bílkoviny. Ubývá na hmotnosti, snížení výkonnosti, zvýšení únavnosti, klesá odolnost proti infekcím.

Podvýživa

Přechod mezi přiměřenou výživou a hladověním, kvantita omezení potravy (rovnoměrné snížení všech složek potravy), kvalitativní omezení - chybí některá důležitá složka - hlavně bílkoviny).

Otylost

  1. při přejídání příjem většího množství živin (potravy), než jaký je výdej energie. Více se zatěžuje činnost srdce.
  2. poruchy látkové výměny (cukrovka), snížená odolnost proti infekcím.