16. Původ a vývoj člověka


Vývojová fakta vztahující se na člověka:

CH. Darvin - 1871 kniha „Původ člověka pohlavní výběr“

C. Linné

E. Haeckel - teoreticky hledal chybějící články v Darwinově teorii, německý biolog

E. Dubois - výzkumy na Jávě, holandský lékař, 1891 - 92 - objev části lebky a kostí, Pithecanthropus erectus

Lamark - organismy se vyvíjí

Cuvier - připouští vývoj do určité doby

Dodatečné hodnocení nálezů z Neandertalu a Dusseldorfu z r. 1856.

Datování paleoantropologických a archeologických nálezů:

  1. stratigrafické zařazení - podle geologické vrstvy, vrstvy jsou charakterizovány vůdčími fosíliemi (společenstva rostlin a živočichů).
  2. artefakty - doprovodné nálezy - lidské výrobky (keramika, kov, kámen,...)
  3. chemická a radioaktivní analýza - na základě chemického rozpadu

Nejznámější je radioaktivní metoda - každá živá hmota obsahuje konstatní množství radioaktivního izotopu uhlíku. Po smrti organismu není množství tohoto izotopu v organismu. Doplňování a ubývá ho s poločasem rozpadu. Po změření množství radioaktivního izotopu v kosti je možné vypočítat, jak dlouho již není živý.

Prvoústní (primitivní otvor z gastruly)

Druhoústí

strunatci
ostnokožci - ježovky
KMEN
pláštěnci
kopytnatci (bezlebeční)
PODKMEN
obratlovci
kruhoústní
paryby
ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
TŘÍDA

savci
primáti
hlodavci

ŘÁD

šelmy
lichokopytníci
sudokopytníci

Nadčeleď třídy savců
    hominoidea

ČELEĎ
hominidae

1. Ramapithecus
      Parapitheucus
     Australopithecus
2. Homo
   homo habilis
   homo eredus
   homo sapiens
   homo sapiens sapiens

ROD

 

Druhohory - Třetihory: vývoj primátu

Třetihory

Čtvrtohory

Proces Hominizace - polidšťění

1. začíná vzpřímený postoj

Přináší tyto změny:

dříve nyní
páteř obloukovitá 2x esovitě prohnutá
pánev plochá miskovitá
hrudník delší širší

2. končetiny

Horní

Dolní:

3. lebka

Sapientace - vývoj řeči, myšlení společnosti

HOMO HABILIS

HOMO ERECTUS - Asie, Afrika, Evropa (přes 1 mil. - 350 000 lety)

Pethecantropus

Sinathropus

Atlanthropus

Neandrtálci

Území Československa - neandr. nálezy

travertinový výlitek mozkovny (Jánovce u Popradu); dolní čelist dítěte (Šipka u Štransberka); pragmenty (jeskyně Kůlna); dolní čelist (jeskyně u Ochozu); čelní kosti (Sala)

HOMO ERECTUS ERECTUS

HOMO SAPIENS SAPIENS

- území Československa - Přerov, Dolní Věstonice, Pavlov, Brno, jeskyně Zlatý kůň u Kuněprus, Svitávka, Mladeč